lực lượng an ninh cơ sở

Họ không phải là lực lượng mới, họ là “tai mắt” của nhân dân

Mai Anh - 2022-03-23 20:24:04
Việc giữ vững tình hình an ninh trật tự tại thôn, bản, tổ dân phố là điều kiện tiên quyết để có một nền an ninh chính trị ổn định, là nền móng của công...