Luật Thủ đô

Chính phủ đề xuất loạt cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội

Đông Duy - 2023-11-10 10:19:20
TP Hà Nội được đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù về chế độ đãi ngộ nhân tài và chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, trong dự thảo luật...