Luật phòng chống tham nhũng

Hàng triệu cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm mới

2021-01-04 08:35:37
Bước sang năm mới 2021, tất cả cán bộ, công chức, kể cả mới tuyển dụng đều phải kê khai tài sản, thu nhập và sẽ hoàn thành trong quý 1 tới đây. Trao đổi...