Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở

Một bộ luật bắt nguồn từ dân, vì dân

Phạm Khoa - 2023-07-13 09:30:14
Tại phiên họp sáng 02/06/2023, với 446/465 đại biểu (chiếm 90.28%) biểu quyết tán thành, Quốc hội đã bấm nút thông qua, cho phép bổ sung dự án Luật Lực lượng...