Luật Giáo dục đại học

Đến 15/8, phải thành lập xong các hội đồng trường đại học

2020-01-08 06:35:58
Nghị định 99 quy định tối đa trong vòng 6 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các cơ sở giáo dục ĐH phải thành lập xong hội đồng trường. Như vậy,...