Luật doanh nghiệp

Ép 5 triệu hộ kinh doanh vào luật là không cần thiết, gây hoang mang

2019-10-16 17:51:32
Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc “ép” hộ kinh doanh thành doanh nghiệp là không cần thiết, thậm chí tạo tâm lý hoang mang cho người...