Luật Đất đai 2013

Hé lộ phương án cởi trói thị trường bất động sản

LS Lê - 2022-05-20 10:15:18
Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, lĩnh vực đất đai là vấn đề thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước. Trên thực tế, những vấn đề bức xúc trong việc...