Luật Biểu tình

Tại sao Mỹ không kiểm soát được biểu tình, bạo loạn?

Hải Yến - 2020-06-05 14:09:31
Hình ảnh những cửa hàng buôn bán bị đám người nhân danh biểu tình phản đối kỳ thị sắc tộc ở Mỹ bạo loạn, đập phá cướp bóc từ các cửa hàng ăn uống,...