Lính đặc công

Nghề tay trái: Lính Đặc công ứng phó biến đổi khí hậu

2019-08-14 16:45:15
Không chỉ huấn luyện giỏi, tinh thông võ thuật, thuần thục các loại vũ khí chống khủng bố, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, Bộ đội Đặc công...