lính cứu hỏa hy sinh

Sự hi sinh của các liệt sĩ: Sao có thể vô cảm đến vậy?

Bảo An - 2022-08-08 15:30:03
Trong Truyện Kiều, khi nói về sự nham hiểm, thâm độc của Hoạn Thư, thi hào Nguyễn Du đã mô tả: “Bề ngoài thơn thớt nói cười/ Mà trong nham hiểm giết người...