liên danh giữa các ông lớn bất động sản và nhà thầu xây dựng

Những cái bắt tay hàng nghìn tỷ đồng

Hạ Băng - 2023-07-12 16:00:00
Thị trường đang chứng kiến nhiều màn hợp tác, liên danh giữa các ông lớn bất động sản và nhà thầu xây dựng, trong bối cảnh nguồn vốn bị bó hẹp và cạnh...