Lệnh ngừng bắn

Nga, Ukraine đạt thỏa thuận duy trì ngừng bắn

2022-01-27 07:55:07
Phái đoàn của Moskva và Kiev nhất trí hai bên cần tuân thủ lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine sau 8 giờ thảo luận tại Pháp. “Bất chấp tất cả những khác...