lệnh cấm vận vũ khí

Thủ tướng Hun Sen lệnh tiêu hủy vũ khí Mỹ

2021-12-10 22:32:34
Trước lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ dành cho Campuchia, mới đây Thủ tướng Hun Sen đã có động thái bất ngờ. “Tôi ra lệnh cho tất cả đơn vị quân đội ngay...