Lê Viết Quốc

Bất ngờ tiết lộ người Việt Nam có vai trò quyết định với thành công của ChatGPT

Bảo Vân - 2023-02-09 16:08:56
Theo CEO của BKAV, người Việt Nam này chính là anh Lê Viết Quốc, một trong 4 người đồng sáng lập ra Google Brain. Chính anh Lê Viết Quốc đã phát triển một thuật...