le truong hai hieu

Ông Lê Trương Hải Hiếu được bổ nhiệm giữ chức vụ mới

Hồng Anh - 2021-06-24 11:24:29
Ông Lê Trương Hải Hiếu đã có 2 nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND TP.HCM, tại nhiệm kỳ thứ 3 ông Hiếu đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng...