lễ Quốc Khánh 2-9

Thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh để người lao động đưa con dự khai giảng

Đông Duy - 2023-12-04 09:54:00
Tổng liên đoàn đề xuất thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh vì số ngày nghỉ chính thức trong năm còn ít, hơn nữa được đưa con dự lễ khai giảng là ước mơ của...