lễ Quốc Khánh 2-9

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

2020-09-02 07:03:13
Chào mừng Quốc khánh, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức từ 6h ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). 5h54 sáng 2/9, các chiến sĩ thuộc đoàn...