lệ phí

Lệ phí sát hạch lái xe thay đổi từ ngày 1/8/2023

M.N - 2023-06-16 15:48:18
Ngày 7/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng...