Lễ hội Tịch điền

Sự cay cú khi bàn về Lễ hội tịch điền và nhận định tương lai của Việt Nam

An Diễm - 2022-02-16 17:12:05
Đầu năm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia Lễ hội Tịch điền khai trương mùa sản xuất và cùng thời điểm đó chuyên gia kinh tế của Ngân hàng thế giới...