Latvia blend

Doanh nghiệp Châu Âu đang âm thầm mua thêm năng lượng bằng “cửa sau” như thế nào?

Bảo Trâm - 2022-04-11 12:24:45
Trên thị trường dầu mỏ, các trader đã rỉ tai nhau về “việc trộn dầu Latvia” – một nguồn nguyên liệu mới cho dầu diesel, được coi là một giải pháp để...