lật thuyền

Chìm thuyền trên sông Đồng Nai, 13 người gặp nạn

Bảo Trâm - 2023-02-05 16:46:01
Thuyền trưởng khai khi lật thuyền khiến 13 người rơi xuống sông, thuyền trưởng và người phụ lái đã cố gắng đẩy mọi người ra ngoài nhưng 1 phụ nữ bị vướng...