lắp ráp

Việt Nam nhảy vọt từ “cường quốc” xuất khẩu đến “đế chế” sản xuất trong lĩnh vực làm khuynh đảo thị trường

Tuệ Ngô - 2023-05-22 17:10:39
Kể từ khi Samsung chọn Việt Nam làm cơ sở sản xuất điện thoại lớn nhất của họ, nước ta đã từng bước trở thành một trong những “cường quốc” sản xuất...