lập pháp

Làm gì có cái gọi là “Tam quyền phân lập” ở Việt Nam

2019-10-14 16:39:11
Đừng nhầm lẫn thuyết Tam quyền phân lập với cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực tại Việt Nam. Quyền lực nhà nước Việt Nam được cấu thành...