lao động bên ngoài

Một nghị quyết ý nghĩa được thông qua, ngàn con đường trở về nhà ngắn lại

Văn Dân - 2022-06-19 17:42:24
Với 467/480 số phiếu tán thành, Nghị quyết về “Thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam” chính thức được...