lãnh đạo hà nội

‘Cán bộ Hà Nội rất giỏi, nhưng sao làm việc chưa hiệu quả?’

2021-04-29 14:34:01
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đặt câu hỏi việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã thực chất, đồng bộ chưa khi nhiều huyện của thủ đô vẫn kém phát triển. Tại...