LẤN CHIẾM LÒNG LỀ ĐƯỜNG

Nhức nhối tình trạng lấn chiếm lòng lề đường ở TP.HCM

2021-02-26 16:40:32
Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường diễn ra tràn lan, chủ tịch phường phân trần do thiếu lực lượng trong khi lãnh đạo TP.HCM cho rằng quan trọng là sự phối...