làm việc

Giờ làm thêm sẽ tăng từ năm 2021

2020-12-08 06:02:37
Từ 1/1/2021, làm thêm tối đa tăng lên 40 giờ mỗi tháng, thay vì 30 giờ như quy định hiện hành. Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ đầu năm sau dù khống...