lạm phát Trung Quốc

Trung Quốc cắt giảm lãi suất, tín hiệu tích cực cho Việt Nam?

Huy Hoàng - 2022-08-18 14:36:07
Đi ngược với xu thế của các ngân hàng trung ương thế giới là tăng lãi suất để hãm phanh lạm phát, thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã cắt giảm lãi...