lạm phát châu Âu

Nghịch lý ở châu Âu: Tích lũy “núi nợ” nhưng vẫn hào phóng “vung tiền”

Bảo Trâm - 2022-11-18 14:00:12
Sức mạnh, sự phối hợp và tình đoàn kết đã giúp châu Âu thoát khỏi giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch Covid-19, vốn được coi là một trong những cuộc...