lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay ngay trong tháng 7

2021-07-10 16:06:30
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Hiệp hội Ngân hàng vận động sự đồng thuận của các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay với những mức cụ thể ngay trong tháng...