lá phiếu trắng

“Ỡm ờ” hay là chiến lược ngoại giao khôn ngoan?

LS Lê - 2022-03-07 17:55:12
Trong kỳ họp tại Liên Hợp quốc vừa qua về việc thông qua nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine, Việt Nam đã bỏ lá phiếu trắng (trung lập). Ngay sau đó,...