kỹ sư

Kỹ sư xây dựng sống nhờ hành lang Bệnh viện Chợ Rẫy suốt 10 năm

2022-02-06 05:00:48
Có lẽ, ai biết hoàn cảnh của anh Nguyễn Ngọc Em cũng sẽ không khỏi thương cảm. Từng có sự nghiệp, gia đình và tương lai, anh Nguyễn Ngọc Em bị bệnh tật dày...