ký quyết định

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ điều hành hoạt động Bộ Công an

Bích Ngân - 2024-05-22 11:46:43
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định giao điều hành hoạt động của Bộ Công an cho Thứ trưởng thường trực Trần Quốc Tỏ cho đến khi cấp có thẩm...