Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII

Không đợi Diên Hồng mới hiểu lòng dân

2014-06-25 10:01:11
Không phải đợi đến Diên Hồng, nhà Trần mới hiểu lòng dân quyết tâm. QH cũng luôn canh cánh nỗi lo vận nước. Kỳ họp thứ 7, QH khoá XIII diễn ra trong một thời...
Trong ngày làm việc đầu tuần thứ 6 kỳ họp thứ 7 (ngày 23/6), Quốc hội sẽ thông qua Luật Hải quan (sửa đổi) và Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Luật...
Sáng 16/6, mở đầu tuần làm việc mới của kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trong phiên họp toàn thể. Trước...
Chủ tịch Quốc hội cho rằng những điều cấm cần đưa thì phải cho vào luật để tránh việc ra thêm các văn bản khác một cách tùy tiện. Sau 2,5 ngày chất vấn...
Báo chí đưa rằng diễn đàn QH nóng vì vấn đề này vấn đề khác. Nhưng tôi thấy QH không nóng, mà QH bình tĩnh, sáng suốt… – Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát...
Lần đầu tiên Bộ trưởng Tài chính sẽ đăng đàn chiều nay trước QH. Sau 4 bộ trưởng, trưởng ngành, người “chốt” 2 ngày rưỡi chất vấn sẽ là Phó Thủ...
Vào tuần làm việc mới này, nghị trường Quốc hội sẽ nóng hơn với những sự kiện được mong chờ nhất trong mỗi kỳ họp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có...
Quốc hội đã chốt danh sách 4 vị trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn gồm Tư pháp, Tài chính, Giáo dục – Đào tạo và Thanh tra Chính phủ. Hiện chưa chốt là...
“Xây dựng trụ sở mỗi Viện Kiểm sát khu vực phải cần 30 tỷ đồng. Như vậy trên toàn quốc dự kiến sẽ cần khoảng 160.000 tỷ để xây dựng trụ sở Viện...
Bài chọn lọc