Kỳ họp bất thường của Quốc Hội

Thông tin về vị trí Chủ tịch nước chỉ là những đồn đoán vô căn cứ!

Hạ Băng - 2023-02-28 15:08:25
Trong những ngày gần đây, những trang báo mạng nước ngoài bỗng rộ lên chủ đề, ai sẽ là Chủ tịch nước tiếp theo của Việt Nam. Thậm chí, có những thông tin...