kỳ án

Người bị oan sai đã ‘tha thứ’, người trực tiếp gây oan sai nợ câu ‘xin lỗi’

2019-11-02 11:15:13
Nhiều bạn đọc muốn rớt nước mắt khi đọc bài 40 năm, giờ mới được làm người đăng trên Cánh Cò ngày 1.11, và đặt câu hỏi: Người bị oan sai đã “tha...