kinh tế trong nước

Bất ngờ bức tranh xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm

2022-08-12 13:23:23
Mặc dù đại dịch Covid-19 và xung đột Nga – Ukraine có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thương mại quốc tế, tuy nhiên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa...