kinh tế tập thể

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiềm năng kinh tế tập thể, HTX còn rất lớn

2022-02-15 13:15:58
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cơ hội, dư địa, không gian, tiềm năng sản xuất, phát triển của kinh tế tập thể, HTX còn rất lớn, đặc biệt là HTX nông...