kinh tế đổi mới

Báo Bangladesh: Việt Nam là hình mẫu để áp dụng phát triển nền kinh tế mới

Bảo Trâm - 2021-09-18 12:19:45
Trang The Financial Express của Bangladesh (FE) vừa có bài viết nói về việc Bangladesh có thể học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, sau đó điều chỉnh các chính...