kinh tế Châu Âu

Sự kiệt quệ cùng cực tại “lục địa già”

Lan Hoa - 2022-08-23 15:24:04
Đợt hạn hán chưa từng có đang ảnh hưởng đến gần 1/2 lục địa châu Âu, gây tổn hại nghiêm trọng đến kinh tế, đe dọa các loài thủy sinh và môi trường...