kim loại quý

Nắm giữ kim loại cả thế giới cần: Việt Nam “tất tay” cho siêu dự án bom tấn 4.000 tỉ đồng

Bích Vân - 2022-01-19 07:13:03
Việc đầu tư cho các dự án liên quan đến pin xe điện sẽ mang lại nguồn lợi khổng lồ cho Việt Nam. Lithium là gì?Lithium là một kim loại đặc biệt. Không chỉ...