kim cương

Nơi rãnh thoát nước cũng tìm được đá quý, bán hồng ngọc ngoài chợ như rau

2020-01-25 12:29:49
Những rãnh thoát nước nối với mỏ có thể có những viên đá quý sót lại trôi theo nước thải. Myanmar là quốc gia nằm gần Việt Nam. Đất nước này là nơi có...