Kiểm soát

Người dân đi trong TP.HCM không bị kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19

2021-07-12 13:42:19
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở ngành liên quan về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực giao thông, trong đó có nội dung không...