kích cầu tiêu dùng
76% người Việt ưu tiên dùng hàng trong nước
2020-07-04 07:45:16
Theo nghiên cứu của Nielsen, Covid-19 đã thúc đẩy người Việt ưu tiên hàng nội địa hơn, bởi họ có thể nắm rõ nguồn gốc sản phẩm, đồng thời hỗ trợ doanh...
Đọc nhiều