Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (IPEF)

Chủ tịch nước đề xuất ba định hướng hợp tác tại IPEF

Bích Vân - 2023-11-19 10:18:08
đề xuất ba định hướng lớn nhằm phát huy tiềm năng hợp tác IPEF trong cuộc gặp với các lãnh đạo khuôn khổ này tại Mỹ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày...