khủng hoảng tiền tệ

Đòn giáng mới của Trung Quốc và Brazil nhắm vào đồng USD

Tuệ Ngô - 2023-04-04 08:13:08
Trung Quốc và Brazil đang tiến tới một giai đoạn mới trong quan hệ thương mại hai bên, điều này có thể dẫn đến việc đẩy đồng USD khỏi thị trường MERCOSUR...