khủng hoảng nhân đạo

Cơn khủng hoảng “lớn hơn cả đại dịch” ở Anh

Bảo Trâm - 2022-09-02 10:49:01
Nếu không tìm ra giải pháp kịp thời cho các hóa đơn năng lượng đang tăng vọt, Vương quốc Anh có nguy cơ đối mặt khủng hoảng nhân đạo. Nước Anh đối mặt...