Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc

Một thế hệ “hưởng thụ” được hình thành từ khủng hoảng bất động sản Trung Quốc

Phan Tâm - 2022-09-24 18:41:58
Thị trường bất động sản đình đám một thời của Trung Quốc đang “vỡ trận”. Đây là hậu quả của hàng loạt chính sách sai lầm liên tiếp. Và hệ lụy của...