khởi kiện Trung Quốc

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam: Không loại trừ khả năng kiện Trung Quốc

Nguyễn Anh - 2019-11-07 17:07:42
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hoài Trung nói rằng trong nhiều biện pháp để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam...