khoán xe công

Khoán xe công, 8 cơ quan ở Hà Nội tiết kiệm gần 300 triệu đồng/tháng

2020-06-25 22:00:53
Nếu như năm 2016, chi phí bình quân sử dụng xe phục vụ công tác chung tại 8 cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội là 697,7 triệu đồng/tháng thì đến nay, sau gần...