khát cá

”Gần sông nhưng khát cá”, câu chuyện có thật đang diễn ra tại sông Mekong

Lan Hoa - 2022-07-20 12:08:26
Gần 50 triệu người sống phụ thuộc vào nghề cá ở hạ lưu sông Mekong đang rơi vào tình trạng khủng hoảng mất nguồn cá do khai thác quá mức và đập thủy điện...